SKOK Kujawiak
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kujawiak
MENU
O SKOK Kujawiak
Cenniki i tabele opłat
Członkostwo
Oddziały
Oferty pracy
O usługach, informacje i formularze
Akty prawne
Ubezpieczenia
Kontakt
Witamy na stronie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej Kujawiak - największej Kasy w woj. kujawsko-pomorskim.

Mamy już za sobą ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu aktywami swoich klientów i udzielaniu kredytów. Skorzystaj i Ty z naszej oferty.

Przedmiotem naszej działalności jest gromadzenie środków pieniężnych swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia. więcej
Ranking SKOK wg Dziennika Rzeczpospolita

Uprzejmie Państwa informujemy, że śladem lat ubiegłych Dziennik Rzeczpospolita opublikował informacje dot. wyników instytucji finansowych, w tym spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, za 2013 r. Poniżej prezentujemy zestawienie danych SKOK (w tys. zł) - źródło Rzeczpospolita nr 155 z dnia 7 lipca 2014 r. Świat pieniądza.

Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Informujemy, że począwszy od 29 listopada 2013 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kujawiak uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.), zwana dalej ?ustawą o BFG?. Celem tego systemu jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności.

Pełna treść informacji...
Nadzór KNF

Informujemy, iż od 27 października 2012r. SKOK podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
Przyłączenie SKOK Eurogrosz

Informujemy, że z dniem 27.07.2012r. SKOK Eurogrosz został przyłączony do SKOK Kujawiak, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 27 lipca 2012r.

Karta płatnicza SKOK Visa


więcej informacji...
E-SKOK


Zaloguj się do eSKOK

We wszystkich naszych placówkach zrealizujesz przekaz Western Union.

Copyright SKOK Kujawiak © 2004-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja: 2014.11.16 przez: administrator.
Uwagi techniczne zgłaszaj do administratora.