SKOK Kujawiak
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kujawiak
MENU
O SKOK Kujawiak
Cenniki i tabele opłat
Członkostwo
Oddziały
Oferty pracy
O usługach, informacje i formularze
Akty prawne
Na sprzedaż
Ubezpieczenia
Kontakt
Witamy na stronie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej Kujawiak - największej Kasy w woj. kujawsko-pomorskim.

Mamy już za sobą ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu aktywami swoich klientów i udzielaniu kredytów. Skorzystaj i Ty z naszej oferty.

Przedmiotem naszej działalności jest gromadzenie środków pieniężnych swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia. więcej
INFORMACJA PRODUKTOWA DLA CZŁONKÓW SKOK KUJAWIAK

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa Kujawiak uprzejmie informuje o wprowadzeniu do oferty depozytowej atrakcyjnej lokaty terminowej "Odsetki na wakacje".
Sprawdź tutaj
KOMUNIKAT KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE USTANOWIENIA ZARZĄDCY KOMISARYCZNEGO W SKOK KUJAWIAK

Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustanowienia Zarządcy Komisarycznego w SKOK Kujawiak z dniem 15 czerwca 2015 roku.
Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego.pdf
Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Informujemy, że począwszy od 29 listopada 2013 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kujawiak uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.), zwana dalej ?ustawą o BFG?. Celem tego systemu jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności.

Pełna treść informacji...
Nadzór KNF

Informujemy, iż od 27 października 2012r. SKOK podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
Przyłączenie SKOK Eurogrosz

Informujemy, że z dniem 27.07.2012r. SKOK Eurogrosz został przyłączony do SKOK Kujawiak, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 27 lipca 2012r.

Karta płatnicza SKOK Visa


więcej informacji...
E-SKOK


Zaloguj się do eSKOK

We wszystkich naszych placówkach zrealizujesz przekaz Western Union.

Copyright SKOK Kujawiak © 2004-2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja: 2015.08.27 przez: administrator.
Uwagi techniczne zgłaszaj do administratora.